Välkommen på extrainsatt årsmöte!

Kallelse

PUSH Sveriges extrainsatta årsmöte 17 september 2023

Styrelsen kallar till extrainsatt årsmöte för att fylla viktiga poster som sedan årsmötet varit vakantsatta. Det är centralt för PUSH Sveriges funktion att vi tillsätter en kassör och valberedning på mötet. Därför ber vi alla medlemmar att försöka närvara vid mötet samt att aktivt uppmuntra personer att söka posterna. 

Enligt stadgarna ska anledningen till det extrainsatta årsmötet tydliggöras i kallelsen. Det extrainsatta årsmötet har utlysts för att tillsätta en kassör och en valberedning. 

När? 17e september 2023

Tid? 16 30-18 00

Var? Zoomlänk i kallelse på Slack 

Anmälan? Anmäl dig till årsmötet genom att trycka här 

Nominering till personval: Vill du bli kassör eller en del av valberedningen? Nominera dig själv eller någon annan direkt på mötet. Kan du inte medverka på mötet? Skicka in din kandidatur till styrelsen@pushsverige.se 

Dagordning: Agenda extrainsatt årsmöte 2023

Motioner: På extrainsatta årsmötet får endast de frågor som föranlett årsmötet behandlas (enligt PUSH Sveriges stadgar). Har du tankar om hur PUSH Sverige kan bli bättre, uppmuntras du att kontakta styrelsen via mejl. 

Förtidsrösta: Har du inte möjlighet att delta på årsmötet kan du förtidsrösta. Normalt skickas förtidsröster till valberedningen, eftersom vi i nuläget saknar en valberedning skickar du din förtidsröst till styrelsen@pushsverige.se. Förtidsrösten ska skickas senast två timmar innan mötet börjar. Skriv tydligt vem det är som röstar, vilket val det gäller och vad det är du röstar på.

Har du några frågor? Skicka ett mejl till styrelsen@pushsverige.se