Engagera dig i PUSH

Välkommen!

Hittar du inte ett sätt att engagera dig? kom igång genom att kontakta oss på info@pushsverige.se

Missa inte att anmäla dig till Power Shift 2019 den 4-6 oktober i Norrtälje!

Den här sidan är till för dig som är medlem i PUSH Sverige och som på något sätt vill engagera dig mer.

Vi vill nämligen att det ska vara lätt för alla att engagera sig i PUSH, och därför har vi gjort den här sidan för att göra det enklare att hitta olika vägar till engagemang. Du är alltid välkommen med ditt engagemang, oavsett hur mycket tid och kunskap du har!

För att lära dig mer om PUSH kan du också titta in på sidorna Om PUSH och Föreningen.

Hur funkar PUSH?

PUSH är rent officiellt en ideell förening. Vi har stadgar (våra “regler”) och en gemensam värdegrund. Dessutom har vi en styrelse. Men! Det som är lite speciellt med PUSH är att vi hela tiden strävar efter att vara helt och fullt det som vi som medlemmar vill. Vi är våra medlemmar helt enkelt. För att det ska funka på ett så öppet och inkluderande sätt som möjligt har vi regelbundna medlemsmöten och världens bästa arbetsgrupper.

Medlemsmöten

Det är på medlemsmötena vi fattar beslut. Det är först och främst här som alla medlemmar kan komma till tals och det är här vi möts och delar idéer, projekt, event, inspiration m.m. med varandra. Du hittar tid och sammankallande till medlemsmöten under ”på gång”.

Arbetsgrupper

Våra arbetsgrupper sköter allt som har med PUSH att göra, och är därmed PUSH:s centrala kugghjul som tillsammans med styrelsen gör att PUSH fungerar som organisation. Som medlem kan du göra stor skillnad med ditt engagemang. Arbetsgrupperna har möten och sköter sig själva inom sina ansvar och befogenheter, och så hörs vi och delar med oss av det vi pysslar med på medlemsmötena.

Skola i engagemang

Eftersom att vi är ett nätverk för unga, av unga, så är det kanske självklart att vi tror på ungt engagemang och ungt inflytande. För att vi ska lyckas så måste vi lära oss hur vi ska rikta vårt engagemang på bästa sätt för att få just inflytande, men också hur engagemang över huvud taget fungerar, hur projekt och event skapas och hur vi organiserar oss. Det gör vi bäst genom att testa oss fram och våga ta plats göra nya saker, och även hjälpa andra att ta plats och utvecklas. Detta kallar vi för skola i engagemang. Vi försöker hela tiden lära oss av varandra, för ingen av oss kan eller vet allt, men tillsammans utgör vi en enorm kunskapsbas och ett otroligt mäktigt nätverk! Vill du veta mer om detta kan du antingen maila till info@pushsverige.se eller gå en utbildning tillsammans med oss. Kika in på Material!

Dessutom finns följande saker inom PUSH som kan vara bra att känna till:

Årsmötet

Varje år håller vi i ett årsmöte. Det måste vi eftersom vi är en förening, och det vill vi också för då får vi träffas och bestämma saker för PUSH:s framtid. På årsmötet väljer vi en ny styrelse för det nya verksamhetsåret, och vi ger den gamla styrelsen “ansvarsfrihet” om de har gjort det som den har lovat. Dessutom utser vi på årsmötet vilka som håller i ansvaret för de olika arbetsgrupperna, projektledare för Power Shift, Sveriges bästa hållbarhetsevent för unga och så bestämmer vi massa andra grejer.

Projektgrupper

Utöver de arbetsgrupper som hela tiden finns skapas projektgrupper för varje projekt som PUSHs medlemmar vill engagera sig i. Detta kan vara allt från att hålla i en lokal kampanj, till att sköta den årliga konferensen Power Shift, till att skapa en projektgrupp som under en vecka skriver en debattartikel. Projekten startas och drivs av medlemmar, på medlemmars initiativ och kommer i och med det alltid från medlemmarnas engagemang och intressen. Se här vad som är på gång just nu!

Lokalgrupper

Nu när PUSH har funnits ett tag så har vi börjat lokala PUSH-nätverk. Det är samlingar med medlemmar som befinner sig i närheten av varandra och som vill ses och PUSH:a tillsammans. Just nu har vi lokala nätverk i Umeå, Jämtland, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund och Malmö. Hitta ditt lokala nätverk och läs mer här!

Stötta PUSH på andra sätt

Även om du inte kan bli medlem och engagera dig i PUSH så kan du stötta på andra sätt. Företag, organisationer och privatpersoner som gillar vad vi gör kan sponsra med mat och prylar till evenemang, resor för att vi ska kunna delta med mera. Läs mer om hur du kan stötta PUSH utöver att bli medlem.