Årsmötesprotokoll och budget 2017

Nu finns det justerade protokollet från PUSH Sveriges årsmöte 2017-02-24 tillgängligt: Justerat årsmötesprotokoll 2017

Den av årsmötet antagna budgeten för verksamhetsåret 2017 finner ni här: YrkandeBudget

Mvh,
Hannes Willner, årsmötets sekreterare