PUSH Sverige är med när allmänheten ställer frågor om klimatforskningen

Ahmed modererar samtal med Isabella LövinDe frågor som diskuterades handlade främst om vad forskningen visar att vi behöver göra och hur vi går från styrdokument till praktisk handling.

Flera i panelen lyfte det positiva som händer i världen med minskat pris på förnybar energi samtidigt som fler företag börjar bli medvetna om att deras företag kan gå vinnande ur en global konkurrens för att de erbjuder lösningar som minskar utsläppen. 

Är du ung och vill verka för ett mer hållbart samhälle, eller vill du se till att unga får mer inflytande över dagordningen? PUSH Sverige är plattformen för unga där du får möjlighet att göra skillnad. Kontakta oss gärna!

Niklas Björklund
Alice Andersson
PUSH Sverige