Valberedningens förslag 2019!

Nedan presenteras valberedningens förslag på kandidater till förtroendeuppdrag inom PUSH Sverige för verksamhetsåret 2019-2020. Några poster är fortfarande vakanta: kassör, 2-4 platser i valberedningen, internationell koordinator och revisorssuppleant. Fram till årsmötet är det självklart fortfarande möjligt att direktkandidera till dessa poster. Maila valberedningen på val@pushsverige.se om du är intresserad av att kandidera eller vill veta mer! Om de vakanta posterna inte fylls på årsmötet kommer det att krävas ett fyllnadsval i efterhand.

Valberedningen för PUSH Sverige
Sara Nyberg, Saga Jonsson, Lova Due

 

ORDFÖRANDE

Robin Holmberg, Stockholm – nyval

Robin har suttit i styrelsen 2016-17, var med i projektgruppen för Power Shift 2016 och har mycket annan föreningsvana och har arbetat inom miljö, vilket gett honom stor politisk och teknisk kunskap inom det. Han har mycket erfarenhet av möten och lärt sig om mötesteknik och vill bidra med sin kunskap till styrelsens arbete. Robin lyssnar in på vad andra vill och fastnar inte i egen vilja – han vill hitta en väg framåt tillsammans. Han är omtänksam och brinner för hållbarhet. Valberedningen tror att han skulle göra ett mycket bra jobb som Ordförande för PUSH Sverige det kommande året. Han vill att organisationen ska vara en relevant och radikal aktör som sätter agendan.

 

VICE ORDFÖRANDE

Niklas Björklund, Stockholm – nyval

Niklas är en idéspruta som lägger ner väldigt mycket tid och kärlek i PUSH och har ett stort hållbarhetsintresse. Han har fyra års erfarenhet av att arbeta inom nätverket och har en bred förståelse för hur det är uppbyggt. Han skulle vara en bra trygghet och motor för nästa styrelse. Han vill gärna att styrelsen ska prioritera bättre vad PUSH ska göra eller inte och fokusera på och hur medlemmar kommer in i PUSH, bland annat genom lokalavdelningarna. Valberedningen tror att han skulle göra ett utmärkt jobb som Vice ordförande och utveckla PUSHs aktiviteter.

 

KASSÖR – VAKANT

 

SEKRETERARE

Clara Schauman, Skåne – nyval

Clara har följt PUSH ett tag och vill nu gärna engagera sig. Valberedningen tror att hon kommer passa bra som sekreterare eftersom hon är strukturerad och har jobbat med texter inom hennes utbildning. Hon har jobbat för organisationen 350.org och skrivit en rapport som hyllar unga miljöhjältar vilket är en bra erfarenhet. Clara kan bidra med ett internationellt perspektiv eftersom hon är uppvuxen utomlands, men är nu tillbaka i Sverige.

 

LEDAMOT

Anja Eliasson, Östersund – nyval

Anja är aktiv i PUSH Norrland/ Östersund och har varit med och organiserat flera Hållbarhetshäng. Hon var även med och organiserade Power Shift i Östersund 2017. Hon vill lära sig mer och få erfarenhet av styrelsearbetet. Valberedningen tror att hon kommer utvecklas mycket tillsammans med resten av styrelsen. Hon är bra på att jobba i grupper och är drivande. Hon tycker att det är viktigt att fånga ungas engagemang. Hon har också ett stort intresse för social hållbarhet och integration.

 

REVISOR

Axel Flodin Vacher​, Göteborg – omval

Axel bidrar med en trygghet, glädje och professionalitet till nätverket, vilket är värdefullt. Han har varit revisor under det senaste året och lärt sig vad en revisor gör, vilka kunskaper han vill fortsätta att använda. Utöver det har han även deltagit på aktiviteter i PUSH i Göteborg och stöttat internationella gruppen med olika uppgifter. Valberedningen känner ett stort förtroende för att Axel kan fortsätta som revisor.

 

 

REVISORSSUPPLEANT – VAKANT

 

 

PROJEKTLEDARE FÖR POWER SHIFT 2019

Emil Wasteson, Stockholm – nyval

Emil är en driven person som gärna tar initiativ, bland annat till den start-up som han nu är med och driver. Emil är med och anordnar en tredagarskonferens som kommer äga rum i april, varifrån vi tror att han kommer få många bra lärdomar som kan komma till nytta inför Power Shift. Han vill gärna att planeringsgruppen ses flera gånger fysiskt för att skapa en starkare gruppkänsla.

 

VICE PROJEKTLEDARE FÖR POWER SHIFT 2019

Detta är inte officiellt en post som behöver väljas, men valberedningen vill ändå föreslå Frida till Vice projektledare för Power Shift.

Frida Gustafsson, Växjö – nyval

Frida har varit aktiv i PUSH sedan förra året och var med och sökte bidrag inför ett Nordic Power Shift detta år. Tack vare detta har hon redan kontakter till organisationer i de andra nordiska länderna, vilket kommer vara mycket användbart trots att vi inte fick bidraget. Frida har en positiv, glad energi som smittar av sig på andra.

 

VALBEREDNING

Till valberedningen behövs 3-5 personer. Det finns en person föreslagen, så det behövs 2-4 personer till.

Sara Nyberg, Stockholm – omval

Sara är ansvarsfull, seriös och har ett genuint hållbarhetsintresse. Hon har tidigare varit sekreterare i styrelsen ett år, är aktiv i internationella gruppen sedan två år och är för närvarande med i valberedningen. Valberedningen ser att det är bra med en kontinuitet inom denna.

 

 

INTERNATIONELL KOORDINATOR – VAKANT